Kappemaskiner

Elektriske, høyfrekvens, bensin og hydraulisk drevne kappemaskiner fra ledende kvalitetsprodusenter i Europa. Håndholdte kappemaskiner med og uten stativ, Veggsager, Kjedesager, slissesager, Wiresager for store hull og bruddsager med magasin.