Produktinformasjon

  • Gel Hammer er et syrebasert produkt
  • Klassifiseres med UN kode 3265
  • Forsendelse av 1 liters sprayflasker foretas på vanlig måte
  • Større kanner som 5 liter, 20 liter, og 200 liters fat, fraktes som ADR gods Klasse 2

Gel Hammer 1 Liter

  • Informasjon om gel hammer, bruksområde, veiledning etc
  • Se nedenfor i egen detaljert informasjonsbrosjyre
Legg til som forespørsel
Produktnr: 900740 Kategorier: ,